Virtual reality in het onderwijs

Virtual Reality (VR) technologie zorgt voor een revolutie in het onderwijs en biedt leerlingen meeslepende ervaringen die het leren en de betrokkenheid verbeteren. Door levensechte omgevingen en situaties te simuleren, biedt VR een unieke kans voor leerlingen om vakken als kunst, aardrijkskunde, biologie en scheikunde op een geheel nieuwe manier te verkennen. In dit artikel verkennen we de verschillende toepassingen van VR in het onderwijs en de voordelen ervan voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Inzicht in virtuele realiteit in het onderwijs

Virtuele realiteit in het onderwijs verwijst naar het gebruik van VR-technologie in klaslokalen, beroepsopleidingen en instellingen voor hoger onderwijs. Door het creëren van computer gesimuleerde omgevingen, stelt VR leerlingen in staat om te interageren en zich bezig te houden met virtuele inhoud, waardoor de beperkingen van het traditionele klassikale onderwijs worden overstegen. Of het nu gaat om virtuele excursies naar historische monumenten of het uitvoeren van experimenten in een gesimuleerd laboratorium, VR biedt eindeloze mogelijkheden om te leren.

Volgens Statista zal de markt voor virtuele realiteit naar verwachting groeien van minder dan 12 miljard dollar in 2022 tot meer dan 22 miljard dollar in 2025. Deze groei kan worden toegeschreven aan de toenemende vraag naar oplossingen die gevoelens van isolatie tegengaan tijdens virtueel en afstandsonderwijs. VR-klaslokalen bieden studenten een meer meeslepende en interactieve ervaring, waardoor ze hun handen kunnen opsteken, vragen kunnen stellen en zich direct betrokken voelen bij hun opleiding.

Toepassingen van VR in het onderwijs

 1. Wetenschappelijke concepten tot leven brengen: Augmented reality (AR) kan worden gebruikt om interactieve ervaringen te creëren die abstracte concepten tot leven brengen. Leerlingen kunnen tornado’s zien ontstaan in hun klaslokaal of de interne werking van een bijenkorf verkennen, waardoor een dieper begrip van wetenschappelijke fenomenen wordt bevorderd.

 2. Het heelal verkennen met SkyView: De SkyView app maakt gebruik van AR overlays om leerlingen de nachtelijke hemel te laten verkennen. Door hun mobiele apparaten omhoog te richten, kunnen leerlingen sterren, sterrenbeelden, planeten en zelfs satellieten identificeren, waardoor astronomie toegankelijker en boeiender wordt.

 3. Virtuele dissecties: VR-toepassingen zoals Froggipedia stellen leerlingen in staat om de inwendige organen van dieren te verkennen zonder dat er traditionele ontledingen nodig zijn. Deze meeslepende ervaring elimineert niet alleen de ethische bezwaren van het ontleden van dieren, maar verbetert ook het begrip van anatomie bij studenten.

 4. Medische training met gemengde realiteit: Microsoft HoloLens biedt mixed reality-ervaringen waarmee medische studenten en clinici op een interactieve manier kunnen leren over het menselijk lichaam. Ze kunnen door de bloedbaan navigeren, specifieke onderdelen isoleren en uitvergroten en een beter begrip krijgen van anatomie en medische procedures.

 5. Historische onderdompeling: VR-ervaringen zoals “1943 Berlin Blitz in 360°” gebruiken levensechte beelden om leerlingen terug in de tijd te brengen, zodat ze historische gebeurtenissen met eigen ogen kunnen zien. Deze meeslepende aanpak helpt leerlingen om een diepere band te ontwikkelen en belangrijke momenten in de geschiedenis beter te begrijpen.

 6. Virtuele excursies met Google Expeditions: Google Expeditions biedt zeer meeslepende virtuele excursies, waardoor leerlingen plaatsen als de Mount Everest of het Louvre kunnen bezoeken vanuit hun klaslokaal. Deze technologie opent een wereld van mogelijkheden en laat leerlingen kennismaken met nieuwe culturen en hun horizon verbreden.

 7. Spreekvaardigheid in het openbaar verbeteren: VirtualSpeech biedt realistische virtual reality-simulaties waarmee mensen hun spreekvaardigheid in het openbaar kunnen oefenen voor een virtueel publiek. Deze meeslepende training helpt mensen hun plankenkoorts te overwinnen en hun communicatievaardigheden te verbeteren in een veilige en gecontroleerde omgeving.

 8. Kunst verkennen in VR-musea: Steam’s VR Museum of Fine Art stelt gebruikers in staat om schilderijen en beeldhouwwerken van wereldklasse van dichtbij te bekijken, wat zorgt voor een interactieve en verrijkende kunstbeschouwing. Studenten kunnen meesterwerken zoals de Mona Lisa bestuderen zonder de beperkingen van mensenmassa’s of beschermende glazen barrières.

 9. Professionele training en simulatie: VR wordt ook gebruikt in professionele trainingen, zoals politieafdelingen die VR gebruiken om agenten te trainen in het omgaan met verschillende scenario’s, waaronder rellen en specifieke arrestatiesituaties. Deze training is bedoeld om de veiligheid en effectiviteit van wetshandhaving te verbeteren.

 10. Taal leren in virtuele werelden: VR-onderwijssoftware, zoals Mondly, creëert meeslepende taalleeromgevingen waar studenten echte gesprekken kunnen voeren met virtuele personages. Deze aanpak helpt studenten hun taalvaardigheden te oefenen in een realistische context, waardoor het leren van talen boeiender en effectiever wordt.

De voordelen van VR in het onderwijs

De integratie van VR in het onderwijs biedt tal van voordelen voor zowel leerlingen als leerkrachten:

 • Betrokkenheid en onderdompeling: VR biedt een meeslepende en interactieve leerervaring die de aandacht van leerlingen trekt en actieve betrokkenheid bij de leerstof bevordert.

 • Simulaties in de echte wereld: VR stelt leerlingen in staat om situaties en omgevingen uit de echte wereld te ervaren die anders misschien ontoegankelijk of te duur zijn om te bezoeken. Deze ervaring vergroot het begrip en inlevingsvermogen van leerlingen.

 • Multi-zintuiglijk leren: Door gebruik te maken van meerdere zintuigen, waaronder zicht, geluid en tastzin, stimuleert VR verschillende leermodaliteiten, waardoor verschillende leerstijlen worden aangesproken en het leergeheugen wordt verbeterd.

 • Gepersonaliseerd leren: VR maakt individuele leerervaringen mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende tempo’s en voorkeuren. Leerlingen kunnen onderwerpen in hun eigen tempo verkennen en concepten opnieuw bekijken tot ze ze volledig begrijpen.

 • Veilige en gecontroleerde omgeving: VR biedt een veilige ruimte voor leerlingen om te experimenteren, fouten te maken en ervan te leren zonder gevolgen voor de echte wereld. Dit bevordert het nemen van risico’s en kritisch denken.

 • Verbeterde samenwerking: VR faciliteert gezamenlijke leerervaringen, waardoor studenten kunnen samenwerken met medestudenten en docenten in virtuele omgevingen. Dit bevordert teamwork, communicatie en probleemoplossende vaardigheden.

 • Toegankelijk onderwijs: VR kan geografische en socio-economische barrières overbruggen door gelijke toegang te bieden tot educatieve ervaringen. Studenten uit afgelegen gebieden of met beperkte middelen kunnen profiteren van immersieve virtuele leeromgevingen.

De toekomst van VR in het onderwijs

Naarmate VR-technologie zich blijft ontwikkelen, kunnen we nog meer innovatieve toepassingen in het onderwijs verwachten. De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) met VR kan zorgen voor gepersonaliseerde leerervaringen die zijn afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van individuele leerlingen. Daarnaast kan vooruitgang in haptische feedbacktechnologie de meeslepende aard van VR verder verbeteren, waardoor leerlingen op een realistischere en tactielere manier kunnen interageren met virtuele objecten en omgevingen.

Concluderend kan gesteld worden dat virtuele realiteit een revolutie teweeg kan brengen in het onderwijs door meeslepende en interactieve leerervaringen te bieden. Van het verkennen van de diepten van de oceaan tot het reizen door de tijd, VR opent een wereld van mogelijkheden voor leerlingen en bevordert betrokkenheid, begrip en empathie. Terwijl de technologie zich blijft ontwikkelen, ziet de toekomst van VR in het onderwijs er veelbelovend uit, met de belofte van een meer boeiende en effectieve leerervaring voor leerlingen van alle leeftijden.